کوسن های زیبا ومتفاوت

10557215_698752053530045_6218491743218915863_n

                      

کوسن حصیری

کوسن

برای این کار ابتدا پارچه را به پشت پهن کرده و مطابق طرح خط کشی می کنیم و تعداد مربعها را به اندازه کوسن یا روتختی مورد نظر افزایش می دهیم ( دقت کنید که اندازه پارچه خط کشی شده باید بزرگتر از کوسن باشد زیر بعد از اتمام کار به علت تا خوردن کوچکتر […]