گل رز مقوایی

gol-moghavva

این گل ها را می توانید با کمترین وسایل و به سادگی تهیه کنید و با استفاده از آنها دکور منزل خود را کمی تغییر دهید. وسایل مورد نیاز : مقوای اشتن باخ یا فابریانو (مقوایی که هر دو طرف آن رنگی است و به سادگی تا می خورد) – چسب حرارتی شیوه انجام کار […]