تاپ حریر کشی

top

دوخت این تاپ برای عزیزانی که در کار خیاطی تبحر کافی ندارند بسیار راحت و آسان می باشد . وسایل مورد نیاز : پارچه حریر- پارچه برای آستر- کش ماسوره- نخ همرنگ پارچه حریر. برای شروع کار حریر را دو لا کرده به اندازه ۱۵ سانتی متر بیشتر از نصف دور سینه به صورت مستطیل […]

فابریک کردن شلوار

1

برای فابریک کوتاه کردن شلوار جین یا لی باید پاچه شلوار را از بیرون به سمت داخل( در جهت فلش) تا کنیم. به طوریکه لبه تا شده به سمت پایین باشد.                         سپس قسمتی را که تا کرده ایم سوزن ته گرد میزنیم تا […]