اهدافتان را درست انتخاب کنید

119245_372

همه میل دارند مراحل پیشرفت و ترقی را در زندگی خود لمس کنند ولی تنها معدودی از افراد می‌توانند به این هدف برسند. ما همه به دنبال هدفی برای ادامه زندگی هستیم. حتی تلاش برای ادامه زندگی و زنده بودن، خودش یک هدف است. ولی تمامی اهداف دارای نتایج و کیفیات یکسانی نیستند. بعضی از […]

هدف ضامن نشاط

DSC00812

چند وقت پیش مطلبی را در جایی خوندم که دیدم گفتنش به شما خالی از لطف نیست. مطلب از این قرار بود که یک عده روانشناس اروپایی به یک خانه سالمندان برای تحقیق مراجعت کرده بودند. اونها اونجا دیدند که سالمندان در طول روز فقط روی تختشون می نشینن و به اطراف با غصه نگاه […]