به کودکان خود نه بگویید!

1332188422

بعض از پدران و مادران جوان سعی می کنند تمام خواسته های فرزند خود را بر آورده کنند و هیچ وقت به درخواست او نه نگویند چون معتقدند که اگر با کودک خود مخالفت کنند کودک افسرده و عقده ای بار می آید در حالی که سخت در اشتباه هستند. کودک از سن ۴ سالگی […]