مضرات نان فانتزی برای معده

bread

نان پر از خمیر طبیعتی گرم و تر دارد و باعث ترش کردن و از بین رفتن معده می‌شود؛ بهترین نان، آن است که خیلی خشک و برشته‌شده یا خیلی خمیری و شل نباشد. طبع گندم با سبوس، گرم و معتدل است اما طبع آرد سفید گندم (آرد نانوایی) گرم و کمی خشک است همچنین آرد […]