تفاوت سنی همسران ، چقدر ؟

dtcqf9eddx3sdz49hme1

بهترین میزان تفاوت سنی  بین زن و شوهر ۴ لی ۶ سال است. ولی این مسأله به زوجین بستگی دارد و همچنین به فرهنگی که در آن رشد کرده اند. چون برخی افراد در فرهنگ ها یا خانواده هایی بزرگ می شوند که به سبب حمایت بیش از حد والدین ، حتی در سنین بالا […]