کیف برای شارژ موبایل

DSC00565

خیلی وقتها ، زمانی که میخواهیم گوشی خود را شارژ کنیم درگیر این هستیم. که گوشی را کجا قرار دهیم . که شارژر کشیده نشود. و به راحتی شارژ شود. این ایده برای این مشکل راه حل مناسبی می باشد. وسایل مورد نیاز : تکه پارچه از شلوار جین قدیمی – گل یا منگوله برای […]