گل سر پارچه ای

DSC07002

این گل سر به آسانی و با کمترین وسایل تهیه می شود. وسایل مورد نیاز : پارچه ساتن نیم متر- سنجاق سر- نخ و سوزن مرحل انجام کار : ۱- مستطیلی را به اندازه دلخواه می بریم و از داخا می دوزیم. بعد به شکل حلقه سر و ته آن را به هم می دوزیم. […]