آیا من وسواس دارم؟

disturbo-ossessivo-compulsivo

خیلی از افراد در طول روز برخی رفتارها مثل رعایت پاکیزگی به اندازه زیاد یا چک کردن بسته بودن در و پنجره را انجام می دهند. و این مسئله این سؤال را برای آنها به وجود می آورد که آیا من وسواس دارم؟ در درجه اول این را بدانید که افراد عادی و غیرمتخصصی که […]

چرا هوای ابری دلگیر است؟

cloud

ممکن است خیلی از روزهای زمستانی احساس کنید که هوا دلگیر است عموماً روزهای ابری چنین حال و هوایی را به شما می دهد طوریکه احساس می کنید فضای خانه تنگ و دلگیر است و حوصله انجام هیچ کاری را ندارید . کسل و بی حال هستید و هیچ چیز شما را شاد نمی کند […]

ارتباط سکته قلبی و فشار روانی

Man Clutching His Chest in Pain

دلیل بسیاری از سکته های قلبی فشارهای روانی است اما هر نوع فشار روانی منجر به سکته قلبی نمی شود تنها فشارهایی منجر به سکته می شوند که همراه با انزوای اجتماعی ، افسردگی حاد یا شوک آنی باشد. البته درباره شوک آنی روی همه افراد عادی امکان پذیر نیست و تنها روی افرادی صورت […]