زخم های کهنه را رها کنیم

knygu-skaitymas

به یاد داشته باشید، که اگر بر رفتار ناپسند کسی متمرکز می شوید، به این دلیل است که خودتان آن ویژگی را دارید. معمولا دشوارترین واژه ها در رابـطه با رویــدادهایـی است که گمان می کنیم در آنها به ما ظلم شده است. منیّـت ما مقاومــت می کند و نمی خواهد آن جنـبه ها را […]

آیا من وسواس دارم؟

disturbo-ossessivo-compulsivo

خیلی از افراد در طول روز برخی رفتارها مثل رعایت پاکیزگی به اندازه زیاد یا چک کردن بسته بودن در و پنجره را انجام می دهند. و این مسئله این سؤال را برای آنها به وجود می آورد که آیا من وسواس دارم؟ در درجه اول این را بدانید که افراد عادی و غیرمتخصصی که […]