آیا توهم بیماری است؟

dast

توهم انواع بسیار مختلفی دارد. من جمله توهم بینایی و شنوایی . یعنی اینکه شخص چیزهایی که وجود خارجی ندارند و دیگران آنها را نمی بینند،ادعا می کند که می بیند و یا صداهایی که وجود ندارند و کسی آنها را نمی شنود ، او می شنود. البته همه ما به سبب خستگی از کار […]