خیانت به همسر،چرا؟

99973

آیا شما فکر میکنید تمام خیانت کاران با هدف خیانت به همسرشان وارد رابطه ای دیگر شده اند؟ نه ابداً ،خیانت معمولا از جایی آغاز میشود که تصورش را هم نمی کنید:از یک درد دل ساده با همکارتان ،دوست دوران مدرسه ، همسر دوست صمیمی و…اول فکر میکنید چقدر خوب درکتان میکند ،بعد تصور میکنید […]

خیانت به همسر

dff5244b5c20111203093836

نسل گذشته ما به سبب وجود دیوارهای بلند در حریم خانواده کمتر زن و مردی به خود اجازه خیانت را می دادند. ولی باید پذیرفت که علت این امر ناآگاهی مردم از خیلی چیزها و بسته تر بودن جامعه آن روز بوده است. امروزه که زن و مرد در کنار هم در جامعه فعالیت می […]