عشق هایمان را ماندگار کنیم

8839468-i-love-you-hd

هفت اصل که موجب پایداری بیشتر روابط و ماندگاری شادی در خانواده می شود ذکر شده است. ۱- رازداری این اصل یک پایه ی استوار برای هر زندگی می باشد . هر شخصی از شریک زندگی اش میخواهد تا حرف دلش را به دیگری باز گو نکند . اگر فردی حس کند که توسط شریک زندگی […]