تاپ حریر کشی

top

دوخت این تاپ برای عزیزانی که در کار خیاطی تبحر کافی ندارند بسیار راحت و آسان می باشد . وسایل مورد نیاز : پارچه حریر- پارچه برای آستر- کش ماسوره- نخ همرنگ پارچه حریر. برای شروع کار حریر را دو لا کرده به اندازه ۱۵ سانتی متر بیشتر از نصف دور سینه به صورت مستطیل […]