سندرم گالیور یا آلیس در سرزمین عجایب

20120126123426_IMAGE634631014630072500

این سندرم توهمی است که در آن فرد مانند کارتون گالیور یا آلیس در سرزمین عجایب موجودات اطراف را کوچکتر از اندازه واقعیشان می بیند. نام علمی این سندرم توهم میکروپسیا یا سندرم میکروپسیا یا لی لی پوشن می باشد. علت این واکنش پیام ناقصی است که مغز از عصب بینایی دریافت می کند و […]

آیا توهم بیماری است؟

dast

توهم انواع بسیار مختلفی دارد. من جمله توهم بینایی و شنوایی . یعنی اینکه شخص چیزهایی که وجود خارجی ندارند و دیگران آنها را نمی بینند،ادعا می کند که می بیند و یا صداهایی که وجود ندارند و کسی آنها را نمی شنود ، او می شنود. البته همه ما به سبب خستگی از کار […]