دوخت پانچو

iywj4tsd2m9r0nqfeoa8

ابتدا پارچه را به پشت روی هم تا می کنیم و در قسمت بسته شده تا خوردگی با قیچی یک حفره نیم دایره به اندازه ۲۰ – ۲۵ سانیت متر ایجاد کنید. سپس دور کمر خود را اندازه گرفته و تقسیم بر ۲ کنید تا اندازه دور کمر هر طرف مشخص شود سپس به عدد […]

تزیین قوری

ghoori

در ابتدا از پارچه مورد نظر ( پارچه ترجیحاً نخ کش نشود) دو مستطیل ۲۰*۱۰ جدا می کنیم سپس هر دو تکه پارچه را از بالا به اندازه ۲ سانتی متر تا می کنیم (ضلع طولی پارچه را تا می کنیم )و دو ردیف می دوزیم ( مطابق خطوط زرد در شکل ) سپس نخ […]