بالش های متفاوت

CGYTakdmLF

این بالش ها عمدتاً به عنوان تزیین کاناپه یا روتختی استفاده می شوند که برخی از آنهارا می توان در منزل به راحتی تهیه کرد ولی در کل طرحهای متفاوت و زیبایی دارند.