سلامتی در رمضان

4سفره_افطار

ماه مبارک رمضان ماه صحت و سلامتی است. ولی با رژیم غذایی نامناسب ممکن است منجر به عدم سلامتی روزه داران گردد. بنابراین می توان با رژیم مناسب و مغذی یک ماه را به آسانی روزه داری کرد. به موجب اینکه در این چند سال و چند سال آینده ماه رمضان در فصل تابستان می […]