سه داستان کوتاه و زیبا

Hero-Image-LifeSciences-General

روزی تمامی اهالی یک روستا تصمیم گرفتند برای بارش باران دعا کنند . هنگامی که برای دعا همه دور هم جمع شدند تنها یک پسر بچه چتر به همراه خود آورده بود. این یعنی ایمان واقعی   کودک یک ساله ای را در نظر بگیرید. وقتی که شما او را به هوا پرتاب می کنید […]