نبرد زندگی

کسی که در زندگی ازجنگجویی شونه خالی کنه. مرتب در حال نالیدنه و حس قربانی بودن به خودش می گیره و دیگران رو مقصر میدونه

اندیشیدن

به فرزندانمان درست اندیشیدن را بیاموزیم. آنها می توانند یک نسل را تغییر دهند

شمارش

انسانها عاشق شمردن مشکلاتشان هستند. اما لذت هایشان را نمی شمارند. اگر آنها را می شمردند می فهمیدند ه اندازه کافی از زندگی لذت برده اند(داستایوفسکی)

رویا

نگران فاصله رویاهایت با حقیقت اکنونت نباش، همین که می توانی چیزی را تصور کنی ،آن را بدست خواهی آورد.

خنده ای از ته دل

چه دعایی کنمت بهتر از این/خنده ای از ته دل/ که به مهمانی چشمان سیاهت برود/و نشاند شکنی / گوشه چشم تری/ که ز خنده شده او بارانی/کُلَه از سر بفشانی بر خاک/تا که سیما تو سپاری به دل آبی دور/و گذاری دستت رو پهنای وجود/و بگویی با خود/با صدایی لرزان/آی دلم (سروده:مهربانو)

کتاب زندگی

هر روز صبح خورشید فریاد میزند، آهای آدمها، کتاب زندگی چاپ دوم ندارد! پس تا می توانید ، لبخند بزنید و شاد و سالم زندگی کنید

طوفان زندگی

گاهی بهترین درسهای زندگی وقتی آموخته می شوند، که از طوفان گذر کرده باشید.

بهترین ِ خود

ما به این دنیا نیامده ایم تا فردی متوسط در جامعه باشیم. پس همواره باید در تلاش باشیم برای بهترینِ خودمان بودن

کیفیت زندگی

هیچ گاه به کمتر از آنچه سزاوار شماست رضایت ندهید. زیرا شما مسئول اصلی کیفیت زندگی خودتان هستید

توقع

بیشتر انسانها انرژی خود را صرف برآورد توقعات دیگران می کنند و از خود غافل میشوند. آنگونه که صحیح است قدم بردارید،و به درستیِ کار خود بیاندیشید چرا که توقعات دیگران را پایانی نیست.