یادداشت روزانه بنویسیم.چرا؟

یادداشت روزانه بنویسیم.چرا؟Reviewed by مهربانو on Jul 8Rating: 5.0یادداشت روزانه بنویسیم.چرا؟

همه ﻣﺎ ﺩﺭ ﭘﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱِ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻫﺴﺘﯿﻢ ، ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺎ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ . ﻧﻮﺷﺘﻦِ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﯼِ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﮐﻤﮑﻤﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ، ﻭ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻧﻤﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺧﯿﺰﺩ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﻭﺭﺍﻧﯿﻢ ﻭ ﺑﺴﻂ ﺩﻫﯿﻢ . ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺑﺴﭙﺎﺭﯾﻢ ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ، ﻭ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺳﺮﻭﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ،ﻭ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ .ﻧﻮﺷﺘﻦِ ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻬﺎﯼِ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺰﻭ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼِ ﻣﻨﻈﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﻭ ﻫﻢ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻭ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺩﮐﺘﺮ ﺑﺎﺩ ﻫﺮﯾﺲ / ﮐﺘﺎﺏِ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﻘدس

مطالب مرتبط :
8

بازنشر مطالب سایت «مجله اینترنتی مهربانو» با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز مي باشد.


  • یک نظر در “یادداشت روزانه بنویسیم.چرا؟”
    شیما در تاریخ مرداد 7, 1394 ساعت 00:03

    سلام خیلی وقته از خودم راضی نیستم و تا حالا نتونستم با خودم کنار بیام …. قبلا یادداشت های روزانه می نوشتم اما حالا دو سه سالی میشه کارای پنهانی میکنم و حتی از خودم هم پنهان میککنم برای همین شاید علاقه ای به نوشتن ندارم ….
    اما به نظر من بهتره یادداشت روزانه بنویسیم تا کارام خوب پیش بره

    اضافه کردن نظر