رشد

اگـر در حـال رشــد باشـی ، همـیشه از “منطقـه آسـایش” دور میشـوی .
اگـر در “آســایش هستی” بـدان کـه رشـدت متـوقف شـده .

جــــــان مـاکـــســـول

بازنشر مطالب سایت «مجله اینترنتی مهربانو» با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز مي باشد.


  • بدون نظر در “رشد”

    اضافه کردن نظر